Autožárovky H7 Osram pro každý styl a způsob jízdy

Autožárovky H7 Osram pro každý styl a způsob jízdy


Převaha denních jízd a městský provoz

Autožárovky je možné volit podle různých kritérií a jedním z nich je i styl jízdy a prostÅ™edí, kde se vůz pohybuje. Kdo podniká dálkové jízdy v noci, nebo využívá neosvÄ›tlené silnice II. a III. třídy, mÄ›l by se poohlédnout po nÄ›jakém typu svÄ›telného zdroje, který zvýší viditelnost jízdního pruhu, pravé Äásti krajnice, a také podpoří bdÄ›lost a ostražitost za volantem.
Velké popularitÄ› se těší Osram Night Breaker Unlimited nebo Laser, ve srovnání s běžnou halogenovou žárovkou jde o propracovanÄ›jší typ s vyšší hodnotou jasu, delším kuželem svÄ›tla až o 40 metrů, a vÄ›tším množstvím svÄ›tla až o 130 procent. Modelová Å™ada Night Breaker se také nachází mezi nejprodávanÄ›jšími autožárovkami na naÅ¡em trhu, což prokazují prodejní statistiky e-shopů i kamenných prodejen. Výhodou tohoto výrobku je i pÅ™ijatelnÄ›jší barevný odstín vyzaÅ™ovaného svÄ›tla, který se více pÅ™ibližuje dennímu sluneÄnímu záření. Tím pádem se snižuje únava a zvyÅ¡uje pozornost pÅ™i řízení.
městský provoz za deště

Kdy upřednostnit delší životnost

Jistou výhodu v tomto smÄ›ru mají Å™idiÄi, kteří jezdí pÅ™evážnÄ› v denních hodinách a využívají svÄ›tel na denní svícení, anebo se pohybují v mÄ›stském provozu, případnÄ› na dálnicích a dobÅ™e osvÄ›tlených úsecích silnic, zejména na rychlostních komunikacích. OsvÄ›tlený jízdní koridor lampami veÅ™ejného osvÄ›tlení navozuje vnímání prostoru jako třírozmÄ›rné plastické reality a lidský mozek se v nÄ›m lépe orientuje, i když je intenzita svÄ›tla relativnÄ› nízká. Proto je také jízda po osvÄ›tlené komunikaci příjemnÄ›jší a bezpeÄnÄ›jší.
noÄní provoz u Národního divadla v Praze
V takovém případÄ› postaÄí běžný standard osvitu a je vhodné poohlédnout se po nÄ›jakém typu autožárovek, které poskytují delší životnost, napÅ™. H7 Osram Ultra Life. Jejich vlákna jsou konstruována tak, že snesou žhavicí zátěž po dobu půl druhého tisíce hodin, což je v průmÄ›ru 4 – 6 let.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.