Výkonná autožárovka Osram Night Breaker Unlimited H7

Výkonná autožárovka Osram Night Breaker Unlimited H7


Autožárovky Osram Night Breaker Unlimited H7 patří k nejvýkonnÄ›jším typům žárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů. Jedná se zároveň o nejprodávanÄ›jší typ na naÅ¡em trhu. Co o nich víme, a proÄ je o tento výrobek takový zájem?jízda za deÅ¡tÄ›

V Äem spoÄívají výhody této technologie

KoneÄnÄ› pořádnÄ› uvidíte pÅ™ed sebe – zní to, jako bychom snad s normální halogenkou téměř nemohli jezdit s autem po silnici, ale kus pravdy na tom bude. Výroba běžných autožárovek probíhá takÅ™ka beze zmÄ›ny již nÄ›kolik desítek let. Ty, které dnes koupíte za pár korun, se již montovaly do pÅ™edních svÄ›tlometů vozů pÅ™ed dvaceti až tÅ™iceti lety. Tehdy byl vÅ¡ak provoz mnohem ménÄ› frekventovaný, nižší byl i výkon motorů vÄ›tÅ¡iny vozů a řízení vozidel nebylo tak nároÄné na poÄet vypjatých situací. Zkrátka jízda o půlnoci po okresní silnici III. třídy se příliÅ¡ nezmÄ›nila, zatímco provoz na hlavních tazích pomÄ›rnÄ› markantnÄ›.
DobÅ™e si posvítit a mít pÅ™ehled, je dnes jedním z nejdůležitÄ›jších momentů pro bezpeÄnou jízdu, nemluvÄ› o chování nÄ›kterých cyklistů a chodců, kteří pravidla silniÄního provozu příliÅ¡ nerespektují.
BÄ›lejší odstín – své opodstatnÄ›ní má také chladnÄ›jší odstín bílého svÄ›tla, ten nutí Å™idiÄe být více bdÄ›lý a pÅ™ipravený vÄas reagovat na to, co se dÄ›je pÅ™ed ním. U vÄasného rozpoznání dopravní situace Äasto rozhodují zlomky vteÅ™iny a ve hÅ™e je vždy lidský život – to nejcennÄ›jší, co každý z nás má.veÄerní osvÄ›tlená dálnice

Každá výhoda je vyvažována nevýhodami

Ve fyzice hmotného vesmíru je to zařízeno tak, že musí panovat rovnováha, a že každý extrém také nÄ›co stojí. Platné fyzikální zákony nelze obcházet a to se vztahuje i na halogenové autožárovky. Jestliže výrobci nabídnou velmi vysoký výkon a vynikající svÄ›telné podmínky, musíme oÄekávat za tÄ›chto podmínek kratší životnost takového výrobku. Jestliže ji budeme srovnávat s běžnou žárovkou, jde téměř o padesátiprocentní zkrácení doby provozu.
Musíme se tedy smířit s tím, že nÄ›které produkty, a to není jen záležitost znaÄky Osram, jsou optimalizovány pro Å¡piÄkový výkon, a jiné pro delší dobu provozu, ale na úkor množství umÄ›lého svÄ›tla.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.