Novota nie je navždy


Kúpili ste si práve novú a prvú autosedaÄku a nemôžete sa na ňu vynadívaÅ¥? Užívajte si to, pretože v takomto stave ju už skoro neuvidíte. Patrí totiž k výbave dieÅ¥aÅ¥a, ktorá najviac podlieha zneÄisteniu. Je to hlavne tým, že malý Å¡arvanec neustále nieÄo žuje, pritom si nedáva pozor a eÅ¡te aj stále nieÄo vylieva. Ak k tomu pripoÄítate jeho záľubu v kreslení a nachádzaní permanentných fixiek, iste si dokážete predstaviÅ¥, ako tento kúsok skôr Äi neskôr bude vyzeraÅ¥.

Toto už nikdy nezažijete

Podobne vÅ¡ak dopadnú aj steny. Mnoho ľudí robí tú chybu, že pred narodením prvého potomka nechá vymaľovaÅ¥ celý byt. Verte skúsenej matke, sú to peniaze vyhodené z okna. Po prvých  pokusoch o samostatné jedenie budete maÅ¥ na stene vzorky hrášku, zemiakov alebo Äervenej repy. PoÄítajte s tým, že to schytajú aj záclony a závesy. A to nie je zÄaleka vÅ¡etko. KeÄ nastane obdobie umeleckých zaÄiatkov, prvé obrazy nájdete hlavne na stenách. Ak si myslíte, že práve vás to urÄite minie, je váš prístup prinajmenÅ¡om naivný.  Napriek tomu sa vÅ¡ak máte na Äo teÅ¡iÅ¥. HneÄ, ako vás prejde hnev, že ratolesti nereÅ¡pektujú vaÅ¡e príkazy, si uvedomíte, že prežívate jedineÄné obdobie svojho života.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.