Jsou zásuvky a vypínače bezpečné?

Jsou zásuvky a vypínače bezpečné?


K běžnému životu zásuvky a vypínaÄe dnes neodmyslitelnÄ› patří. Umožňují nám efektivní využití elektrické energie a jsou velmi snadné na používání. Zdá se tedy, že mají samé výhody. Skrývají vÅ¡ak také nebezpeÄí, zejména pro dÄ›ti a domácí zvířata.elektÅ™ina je dodávána do zásuvek.jpg

V první Å™adÄ› je nutno říci, že nejvÄ›tší hrozba spoÄívá právÄ› v elektrické energii, kterou zásuvky dodávají a vypínaÄe usmÄ›rňují. Pokud jsou tedy tato zařízení odpojena od proudu, jejich nebezpeÄnost prudce klesá.

Pokud jde o zásuvky, ty pÅ™edstavují nejvÄ›tší problém. Jsou totiž pod proudem neustále, a navíc jsou obvykle umístÄ›ny nízko u podlahy, v dosahu zvÄ›davých dÄ›tí Äi domácích mazlíÄků. Zde je samozÅ™ejmÄ› jejich nejvÄ›tším nebezpeÄím možnost zásahu elektrickým proudem, pokud budou do zásuvky strkat (zejména kovové) pÅ™edmÄ›ty, Äi pokud ji budou kousat.

Zabránit tomu lze naštěstí poměrně snadno. Prakticky všude najdete dětské kryty na zásuvky. Ty zakryjí otvory, kterými proudí elektřina a tím efektivně zabrání neštěstí. Ani ony však nejsou všemocné. Trochu odrostlejší dítě je dokáže při svém zkoumání sundat a zvídavý pes rozkousat. Proto je dobré především u dětí aplikovat prakticky neustálý dohled.

Je zde vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› jedno nebezpeÄí, a to v případÄ› poruchy. PÅ™edevším se jedná o situaci, kdy je například poÅ¡kozen uzemňovací kolík. V takovém případÄ› je nebezpeÄné se k nim pÅ™ibližovat, https://www.odpovedi.cz/otazky/muze-se-stat-ze-se-slunce-zacne-priblizovat nemluvÄ› o přímé manipulaci.

Pokud jde o vypínaÄe, zde je situace ponÄ›kud jiná. PÅ™edevším nejsou přístroje obvykle zapojeny do sítÄ› neustále. Také jimi neprochází elektÅ™ina přímo, slouží pouze pro sepnutí obvodu. Navíc je pomÄ›rnÄ› jednodušší držet je z dosahu dÄ›tí a domácích zvířat.

PÅ™esto je tÅ™eba mít na pamÄ›ti, že poÅ¡kození vypínaÄe může způsobit, že celý přístroj již nepůjde zapnout. Navíc aÄkoliv je pravda, že jimi elektÅ™ina přímo neprochází, pÅ™eci jen jsou s ní spojeny. I ony tedy mohou vést k úrazu elektrickým proudem.pákový typ vypínaÄe.jpg

PÅ™i jejich rozbití obvykle ke snížení nebezpeÄí staÄí vytáhnout daný přístroj ze zásuvky. Díky tomu jím již nebude procházet elektÅ™ina, nejhorší problém tedy bude zažehnán. Pokud se sami necítíte dostateÄnÄ› kompetentní k opravÄ›, staÄí přístroj zanést do servisu.

U rozbitých zásuvek je vÅ¡ak radno nepokouÅ¡et se o domácí správku, ale zavolat kvalifikovaného elektrikáře. Ten má totiž zkuÅ¡enosti i vybavení na to, aby se s tímto problémem bez nebezpeÄí vypořádat.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.