Čím vás může oslnit žárovka Osram Cool Blue

Čím vás může oslnit žárovka Osram Cool Blue


Výrobce Osram dodával produkty svÄ›telné techniky do ÄŒeskoslovenska již za socialismu a mezi Å™idiÄi si v té dobÄ› vybudoval pozitivní renomé. Svůj standard si udržuje dodnes a mimo jiné se také vÄ›nuje vývoji inovativních výrobků. Mezi nimi se objevily pÅ™ed nÄ›kolika lety autožárovky Night Breaker a Cool Blue.noÄní mÄ›stský provoz.jpg

Co můžeme oÄekávat od tohoto modelu

Produktový model Osram Cool Blue Lightpark si můžete zvolit v provedení H4 nebo H7, ale i do parkovacích svÄ›tel W5W. Výrobce se soustÅ™edil na Å¡iroký okruh zábÄ›ru osvÄ›tlovací techniky automobilů a můžete pÅ™edností této technologie využít v podstatÄ› pro jakoukoli aplikaci ve vozidle. ZnaÄnou výhodou je velmi dobrý cenový a výkonnostní pomÄ›r, který velice silnÄ› konkuruje i běžným autožárovkám na trhu. Cena je opravdu pÅ™ijatelná a to je také jeden z hlavních důvodů, proÄ je alespoň „na zkouÅ¡ku“ poÅ™izují zvídaví a kreativní Å™idiÄi, kteří se touží dozvÄ›dÄ›t, zda deklarované vlastnosti této produktové Å™ady nejsou smyÅ¡lené a nejde jen o obchodní trik.
O trik skuteÄnÄ› nejde, výrobce Osram uvádí u tohoto typu pÅ™ibližnÄ› o jednu Ätvrtinu více svÄ›tla ve srovnání s obyÄejnou „halogenkou“ a pÅ™edevším zmÄ›nu v podání barvy svÄ›tla, která je lehce posunutá do modrého odstínu, o teplotÄ› chromatiÄnosti 4200 K. Je výraznÄ› chladnÄ›jší a tím pádem pro Å™idiÄe pÅ™ijatelnÄ›jší, než teplá barva obyÄejné autožárovky.osvÄ›tlená silnice ve mÄ›stÄ›.jpg

O bezpeÄné jízdÄ› rozhoduje pÅ™edevším barva svÄ›tla

Barva osvÄ›tleného jízdního pruhu a pravé Äásti krajnice vozovky je tím zásadním faktorem, který pÅ™ispívá k vyšší bezpeÄnosti a k příjemnÄ›jší jízdÄ›. Potkávací svÄ›tla v teplé barvÄ› totiž navozují již po dvaceti minutách řízení vozidla známky únavy a nesoustÅ™edÄ›nosti, protože podporují ve veÄerních hodinách tvorbu melatoninu a tím pÅ™ipravují organismus do fáze relaxaÄní a spánkové. Relaxace vÅ¡ak za volant nepatří, řízení auta bychom mÄ›li považovat za pracovní výkon a pÅ™i práci je tÅ™eba být ostražitý, odpoÄinutý a dostateÄnÄ› bdÄ›lý.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.