Philips Hue se zapojil do společného projektu se společností Google

Philips Hue se zapojil do společného projektu se společností Google


Firma Philips je výrobce spotÅ™ebního zboží Å¡irokého rozsahu a jedním z jeho segmentů výzkumu a vývoje spotÅ™ebitelských aktivit je osvÄ›tlovací technika. ÚspěšnÄ› konkuruje spoleÄnosti Osram a zejména tito dva lídÅ™i udávají smÄ›r postupu souÄasných technologií a inovací. V kategorii technicky vyspÄ›lých produktů se nachází i program Philips Hue Lightpark.cz. StruÄnÄ› lze o nÄ›m říci, že se jedná o propracovaný systém ovládání (mimo jiné) svÄ›telných okruhů na dálku pomocí výpoÄetní techniky (smartphonů, notebooků atp.) a různých elektronických prvků, napÅ™. senzorů.ovládání inteligentní domácnosti.jpg

S Google Assistantem to půjde snadno

PÅ™ed nÄ›kolika lety doÅ¡lo k propojení spolupráce mezi spoleÄnostmi Philips a Google. Google nabídla možnost využít služby tzv. Google Assistant pro inteligentní řízení osvÄ›tlení pomocí hlasových příkazů.
Vycházející slunce– jeden z nejvíce nenávidÄ›ných pÅ™edmÄ›tů v domácnosti je budík. Shodne se na tom vÄ›tÅ¡ina z vás. Probouzet se po zadrnÄení, zapípání, zabzuÄení Äi s mnoha jinými hlasovými projevy není nic příjemného, ale Google na to Å¡la jinak. Dokáže zařídit, aby se napÅ™. půl hodiny pÅ™ed sepnutím budíku zaÄal plynule mÄ›nit osvit v místnosti tak, aby pÅ™ipomínal pomalý východ slunce. SluneÄní kotouÄ se na obzoru objeví v celém svém relativním průmÄ›ru za pÄ›t minut, ale jeÅ¡tÄ› pÅ™edtím dochází k rannímu rozbÅ™esku a tehdy se výraznÄ› mÄ›ní barva i intenzita pÅ™irozeného svÄ›tla. Tomu se dokáže Philips Hue s Google Assistantem pÅ™izpůsobit tak, že máte pocit, jako byste vstávali naprosto pÅ™irozenÄ› s východem slunce, aÄkoli je tÅ™eba v zimÄ› napÅ™. v 6 hodin ráno jeÅ¡tÄ› hluboko pod obzorem.prvky chytré domácnosti.png
VeÄerní intimní nálada– navození intimního prostÅ™edí v obývacím pokoji lze podle vaÅ¡ich pÅ™edstav i s pomocí hlasového asistenta. Po zadání povelu se mohou kupříkladu vÅ¡echny okruhy nebo jejich Äásti zaÄít posouvat ze studeného Äi neutrálního bílého svÄ›tla, vhodného spíše pro práci, smÄ›rem k teplým odstínům a souÄasnÄ› se budou stmívat v plynulém režimu až na požadovanou hodnotu. Tento způsob využití propojení technologií Google a Philis je také nejÄastÄ›jší.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.