UNICA Colors rozzáří váš domov

UNICA Colors rozzáří váš domov


PoÄátky francouzské spoleÄnosti Schneider Electric sahají do 19. století, kdy se bratÅ™i Schneiderovi rozhodli investovat do hutí Creusot, což jim umožnilo pÅ™ední postavení v oblasti ocelářství a strojírenství. Stávají se klíÄovým hráÄem ve zbrojním průmyslu, o nÄ›jaký Äas pozdÄ›ji spoleÄnost pÅ™echází na rozvíjející se trh s elektÅ™inou, kde působí dodnes. A pÅ™ináší sem stále nové inovace, díky nimž je již 180 let úspěšná a zákazníky oblíbená. V souÄasnosti patří mezi firmy poskytující nejmodernÄ›jší výrobky z oblasti softwaru, kritického napájení Äi inteligentních sítí.
Mnoho let se Schneider Electric těší také úspÄ›chu na poli vypínaÄů a zásuvek. rozsvícená žárovka (v lampÄ›)Za tuto dobu již pÅ™edstavila nemalé množství modulárních Å™ad, z nichž si vybere snad každý. Navíc se jedná o cenovÄ› dostupné produkty poskytující vysokou kvalitu, takže jsou mezi zákazníky velmi oblíbené. Jednou z nejnápadnÄ›jších Å™ad, co se barevnosti týká je UNICA Colors. Je vybavena dekorativními rámeÄky ve spoustÄ› barev, které splynou s každým interiérem. PÅ™i jeho zmÄ›nÄ› se jednoduchou výmÄ›nou, kterou zvládnete sami, znovu barevnÄ› pÅ™izpůsobí. Velkou pÅ™edností je to, že se nejedná o nákladnou investici, postaÄí pouze pár korun.lampiÄka na noÄním stolku
UNICA Colorsnabízí hned nÄ›kolik barevných variant. Barva samotného rámeÄku a přístroje je pouze polar (snÄ›hovÄ› bílá) a marfil (krémová), nabídka dekorativních rámeÄků je ale vcelku Å¡iroká: rojo (Äervená), polar (bílá), silver (stříbrná), champagne (lehce nazlátlá), technico (tmavÄ› Å¡edá), marfil (béžová), cream (krémová), amarilo (žlutá), beige (béžová), dorado (zlatá), bronze (bronzová), musgo (mechová), verde (zelená), azur (azurovÄ› modrá), glacier (ledovÄ› modrá), blue (modrá), indigo (tmavÄ› modrá), grafit http://tydeninovaci2017.cz/ (tuha), teracota (oranžová) a violeta (fialková). AÅ¥ už zvolíte kteroukoli z tÄ›chto barev, slaÄte ji s vaším interiérem. Vytvoříte tak pomyslnou tÅ™eÅ¡niÄku na dortu, kterou vaÅ¡e návÅ¡tÄ›vy i vy samotní jistÄ› oceníte.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.